Duszpasterze

Personalia

Proboszcz

Ks. Waldemar Taracha

Proboszcz od 01.08.2010

Ks. Waldemar Taracha


tel. 665 501 099;
parafia.rogozno@gmail.com

Wikariusz

ks. Waldemar Sokół

Wikariusz, od 01.07.2022

tel. 881 944 410

Ks. Waldemar Sokół

tel. 881 944 410

Dawni Proboszczowie parafii Rogóźno

2000 – 2010

Ks. Krzysztof Marzycki

2000 – 2010

1966 – 2000

†Ks. Jan Chudzik

1960 – 1966

†Ks. Eugeniusz Wiszniewski

1960 – 1966

1955 – 1960

†Ks. Władysław Taradyś

1947 – 1955

†Ks. Józef Terebus

1947 – 1955

1946 – 1947

†Ks. Władysław Majkowski

1943 – 1946

†Ks. Stanisław Sawicki

1943 – 1946

1941 – 1942

†Ks. Stanisław Wolski

1922 – 1940

†Ks. Feliks Kasprowicz

1922 – 1940

Księża wikariusze:

    • Ks. Krzysztof Szymański 2014- 2021

    • Ks. Sebastian Natoniewski 2021- 2022

 Księża współpracujący


    • †Ks. Prałat Władysław Zakrzewski
    • †Ks. Kan. Janusz Krzak

Księża i siostry pochodzący z parafii Rogóźno


    • Ks. Stanisław Słowik
    • Ks. Andrzej Koziej
    • Ks. Rafał Lamorski
    • s. mgr lic. Halina Klara Radczak -Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego

Personalia

Katecheta
organista

P. Krzysztof Ścierka

tel. 505 552 714

P. Krzysztof Ścierka


tel. 505 552 714

Grabarz

P. Andrzej Romańczuk

tel. 693 971 105

P. Andrzej Romańczuk


tel. 693 971 105

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie

 

Rogóźno 21, 21-075 Ludwin

e-mail: parafia.rogozno@gmail.com
Tel: 519 417 412

NIP 713-233-94-08
REGON 040032807
BS 62 8191 1055 2001 0000 0680 0001

© 2020 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie.