Sakrament Małżeństwa


1. Trzy miesiące przed ślubem należy się zgłosić do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przedmałżeńskiego. Do tego potrzebne są:
  • świadectwo chrztu (jeśli narzeczony/a był ochrzczony w innej parafii niż Rogóźno). Świadectwo chrztu jest ważne 3 miesiące.
  • świadectwo bierzmowania / o ile nie ma wpisu o bierzmowaniu na świadectwie chrztu
  • Dowody Osobiste
  • Informacja o dacie pierwszej Komunii św.

2. Jeśli ślub ma być (konkordatowy) czyli ze skutkami cywilnymi, narzeczeni powinni pobrać w dowolnym USC właściwe dokumenty. Ważność tych dokumentów wynosi 6 miesięcy.

3.Nauki Przedmałżeńskie należy odbyć w Poradni Rodzinnej:
  •     w Lublinie tel. 608 426 248 lub 512 479 032
  •     bs501676583@gmail.com; 501 676 583 – ks. Bogusław
  •     w Świdniku 81/751 21 93; 507 031 912

4. Jeśli jedna ze stron mieszka w innej parafii niż Rogóźno, po spisaniu protokółu otrzyma dokument – Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii swojego zamieszkania. Po wygłoszonych zapowiedziach należy pobrać i dostarczyć Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.

5. Dokumenty Konkordatowe i Zapowiedzi należy dostarczyć do kancelarii parafialnej.

6. Podpisanie dokumentów ślubnych razem ze świadkami odbywa się w piątek przed ślubem w godz. ustalonej w kancelarii.
Image

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie

 

Rogóźno 21, 21-075 Ludwin

e-mail: parafia.rogozno@gmail.com
Tel: 519 417 412

NIP 713-233-94-08
REGON 040032807
BS 62 8191 1055 2001 0000 0680 0001

© 2020 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie.