WARUNKI PRZYJĘCIA do Seminarium Duchownego w Lublinie


Jeśli chcesz do nas dołączyć i wstąpić do wspólnoty Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie potrzebna jest przede wszystkim Twoja pozytywna, świadoma i dobrowolna odpowiedź na głos Bożego powołania, aby zostać kapłanem i gorliwie służyć Bogu i ludziom.

Podejmując decyzję o wyborze kapłańskiej drogi życiowej powinieneś zastanowić się nad Twoim osobistym związkiem z Jezusem Chrystusem, nad jakością Twojej wiary i modlitwy, nad Twoim udziałem w Eucharystii i sakramencie pokuty, nad Twoją gotowością poświęcenia się dla innych.

Na powyższe tematy warto też porozmawiać z formatorami seminaryjnymi,  którzy również chętnie pomogą w spełnieniu niezbędnych formalności rekrutacyjnych. Prosimy o kontakt bez odwlekania. Świadectwo maturalne można będzie dostarczyć w terminie późniejszym.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Dokumenty, które należy składać osobiście w lubelskim seminarium przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6:
    • podanie z prośbą o przyjęcie do seminarium (POBIERZ WZÓR PODANIA),
    • własnoręcznie napisany życiorys (z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, odebranej edukacji, doświadczenia zawodowego, zaangażowania kościelnego),
    • świadectwo dojrzałości w oryginale,
    • 5 kolorowych fotografii,
    • kserokopia dowodu osobistego,
    • opinia o Kandydacie do seminarium wyrażona na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę ze szkoły średniej,
    • aktualna metryka chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania).
Image

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie

 

Rogóźno 21, 21-075 Ludwin

e-mail: parafia.rogozno@gmail.com
Tel: 519 417 412

NIP 713-233-94-08
REGON 040032807
BS 62 8191 1055 2001 0000 0680 0001

© 2020 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie.